Vg2, vg3 foreldremøte

To. 21.11.

18:0019:30

Alle foresatte i vg2 og vg3 ønskes velkommen til møte.

Agenda

- du får snakke med kontaktlærer

- du kan snakke med faglærere om hvordan det går i de ulike fagene

- rådgivere er tilgjengelig om du har behov for en samtale

NB! Foresatte må få samtykke fra elever som er over 18 år.

Vel møtt!