Hovedseksjon

Toppidrett fotball

Bjerke videregående skole gir unge ambisiøse fotballspillere en mulighet til å kombinere videregående utdanning med toppsatsing i fotball. Skolen kan tilby svært gode treningsfasiliteter og et variert trenings ­ tilbud for elevene gjennom hele skoleåret. Fotball er den største treningsgruppen ved Bjerke videregående skole, og vi organiserer gruppene i egne trinngrupper, en topp ­ gruppe på tvers av årskullene og en egen jentegruppe hvor tidligere landslagstrener Eli Landsem har hovedansvaret.