Hovedseksjon

Sosialkunnskap

Dette lærer du

Lurer du på hvorfor foreldrene dine ble oppdratt annerledes enn deg selv? Eller på hvorfor vi har en velferdsstat? Interesserer du deg for årsakene til innvandring, mobbing eller kriminalitet? Hvis du er opptatt av samfunnet rundt deg bør du velge sosialkunnskap. Faget forklarer samfunnet vi lever i ved hjelp av ulike samfunnsvitenskapelige teorier hentet fra fag som psykologi, sosiologi, statsvitenskap og økonomi.

I dette faget er det viktig å følge med på nyhetsbildet og at du klarer å formulere deg godt muntlig og skriftlig. Faget bygger på sosiologi og sosialantropologi i VG2.

Sosialkunnskap

Timer 140

Trinn Vg3

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen.

Hovedområder

  • Samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder
  • Livsfasene
  • Velferdsforskjeller
  • Sosiale problemer
  • Velferdsstat og menneskerettigheter