Hovedseksjon

Samfunnsfaglig engelsk

Dette lærer du

I Samfunnsfaglig engelsk, som bygger på Internasjonal engelsk, går man enda dypere inn i litteraturen og språkopplæringen. Programfaget bidrar også til økt innsikt i amerikansk og britisk historie, samt politiske systemer i de to landene.

Samfunnsfaglig engelsk

Bygger på internasjonal engelsk. 

Timer 140

Trinn Vg3

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen.

Hovedområder

  • Språk og språklæring
  • Kommunikasjon
  • Kultur, samfunn og litteratur