Hovedseksjon

Engelsk 2

Dette lærer du

I Engelsk 2, som bygger på Engelsk 1, går man dypere inn i litteraturen og språkopplæringen. Programfaget bidrar også til økt innsikt i engelskspråklige lands språklige, kulturelle og politiske innflytelse i verden.

Engelsk 2

Bygger på engelsk 1.

Timer 140

Trinn Vg3

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen.

Hovedområder

  • Språk og språklæring
  • Kommunikasjon
  • Kultur, samfunn og litteratur