Hovedseksjon

Rettslære 2

Rettslære 2

Timer 140

Trinn Vg2 eller Vg3

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen.

Hovedområder

  • Metodelære
  • Erstatningsrett
  • Menneskerettar
  • Avtalerett
  • Kjøpsrett og forbrukarrett
  • Forvaltingsrett