Politikk og menneskerettigheter

Dette lærer du

Politikk og menneskerettigheter utvider din kunnskap både om det norske politiske systemet, om demokrati og menneskerettigheter og om hva som skaper krig og konflikter i verden. Du får også innsikt i hvordan internasjonalt samarbeid fungerer i EU og FN. Lærerne prøver å koble teori i faget opp mot dagsaktuelle problemstillinger i Norge og verden. Faget bygger på samfunnsfag i vg1 og på sosiologi og sosialantropologi i vg2.

Politikk og menneskerettigheter

Timer 140

Trinn Vg2 eller Vg3

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen.

Hovedområder

  • Politiske prosesser og institusjoner
  • Demokrati og medborgerskap
  • Internasjonale politiske systemer og aktører
  • Internasjonale samarbeidsforhold og konflikter
  • Menneskerettighetenes verdigrunnlag
  • Menneskerettighetene i politisk praksis