Hovedseksjon

Politikk og menneskerettigheter

Dette lærer du

Politikk og menneskerettigheter utvider din kunnskap både om det norske politiske systemet, om demokrati og menneskerettigheter og om hva som skaper krig og konflikter i verden. Du får også innsikt i hvordan internasjonalt samarbeid fungerer i EU og FN. Lærerne prøver å koble teori i faget opp mot dagsaktuelle problemstillinger i Norge og verden. Faget bygger på samfunnsfag i vg1 og på sosiologi og sosialantropologi i vg2.

Politikk og menneskerettigheter

Timer 140

Trinn Vg2 eller Vg3

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen.

Hovedområder

  • Politiske prosesser og institusjoner
  • Demokrati og medborgerskap
  • Internasjonale politiske systemer og aktører
  • Internasjonale samarbeidsforhold og konflikter
  • Menneskerettighetenes verdigrunnlag
  • Menneskerettighetene i politisk praksis