Hovedseksjon

Medie- og informasjonskunnskap 1

Vi påvirkes av mediene daglig, nyheter underholdning og reklame. Medier og informasjonskunnskap gir deg innsikt i medienes makt, sosiale nettverk og hvordan de påvirker den politiske agendaen. Mediene i dag gir oss enorme muligheter til å påvirke eller forsvinne, men også til å skape nyheter.

 

Har du kanskje lyst og jobb med media? Interesserer du deg for hvordan man kan påvirke gjennom språk på sosiale medier? Vil du vite hva mediene gjør med oss og samfunnet. Dette får du vite når du tar Medie-og informasjonskunnskap 1.

 

Vi vil ha deg med og høre dine meninger!

 

Dette lærer du

Media og informasjonskunnskap 1: gir deg det store bildet. Du lærer om medias betydning og ulike uttrykksformer i et historisk perspektiv. Vi diskuterer spørsmål som ytringsfrihet og påvirkningskraft.

 

Du får grunnleggende kjennskap til kommunikasjonsmodeller og de virkemidlene som brukes innen journalistikk, underholdning, reklame og propaganda.

 

Er du opptatt av fake news, no news eller good news, vær med å lær om din evne til å påvirke og delta i ting som betyr noe for deg. Ta medier og informasjonskunnskap på Bjerke!

Medie- og informasjonskunnskap 1

Timer 140

Trinn Vg2 eller Vg3

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen.

Hovedområder

  • Medieutvikling
  • Uttrykksformer
  • Medium, individ og samfunn