Hovedseksjon

Informasjonsteknologi 1

Elev programmerer

Informasjonsteknologi er et realfag, men har også sterke koblinger til mediefag, samfunssfag, økonomi, språkfag og formgivingsfag. Programfaget kan derfor gi et godt grunnlag for mange studier og for videreutvikling av kompetanse i yrkeslivet. Programfaget vil gi det trening i kreativ tenkning, problemløsning og i å formulere presise krav til og beskrivelser av datasystemer.

Faget gir deg innsikt i hvordan informasjon i form av tall, tekster, bilder, grafikk, film, lyd og animasjoner kan struktureres og behandles og hvilke krav det setter til datamaskiner og annet digitalt utstyr. Informasjonsteknologi er derfor et praktisk fag. Opplæringen legger vekt på å konstruere IT-løsninger. Det skal legges til rette for kommunikasjon og samarbeid i programfaget. 

 • Hvordan teknologien påvirker dagens samfunn og hvilke muligheter vi har.
 • Digitale trusler-datasikkerhet
 • Lage dynamiske websider som henter informasjon fra en database.
 • Bildebehandling og animasjoner

Informasjonsteknologi 1

Timer 140

Trinn Vg2 eller Vg3

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Tilleggspoeng
Informasjonsteknologi 1 gir 0,5 realfagspoeng

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen.

Hovedområder

 • Digital samtid
 • Nettsteder og multimedier
 • Databaser

Relevante utdanninger

Bachelor innenfor:

 • Informatikk (mange ulike retninger)
 • Interaksjonsdesign
 • Robotikk
 • Datateknologi
 • E-business
 • Dataingeniør
 • Informasjonsvitenskap
 • Lektorutdanning