Hovedseksjon

Biologi 2

Feltarbeid

Dette lærer du
I biologi 2 lærer du om gener og DNA-ets oppbygning, og hvordan egenskaper og sykdommer arves. Vi ser på hvordan bioteknologi og genteknologi kan brukes innenfor medisin og forskning. Du lærer mer om evolusjonsteorien og hvordan livet på jorda kan ha oppstått. Vi undersøker hva som kan påvirke populasjoner av dyr og planter, og miljøet. Du lærer mer om enzymer og finner ut hva som virkelig skjer i fotosyntese og celleånding. Vi utfører noen forsøk og øver på forståelse for resultater og feilkilder.

Arbeidsmåter

 • Ett større feltarbeid, vanligvis i Drøbak, hvor vi undersøker arter fra havet
 • Forsøk på skolen og vanligvis ett forsøk på Skolelaboratoriet ved Universitetet i Oslo
 • Forelesninger
 • Mye lesing og skriving
 • Arbeid med eksamensoppgaver hvor du må anvende kunnskapen din

Biologi 2

Årstimer 140

Trinn VG2 eller VG3. Vi anbefaler å ha tatt biologi 1 først, selv om det ikke er et krav.

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Tilleggspoeng 
Biologi 2 gir 0,5 realfagspoeng.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen.

Hovedområder

 • Den unge biologen
 • Energiomsetning
 • Genetikk
 • Bioteknologi
 • Økologi
 • Evolusjon

Relevante utdanninger

Kunnskap innen biologi er en fordel (men ikke et krav) for å studere for eksempel:

 • Biologi / Molekylærbiologi / Biokjemi
 • Sykepleie / Vernepleie
 • Lektorprogrammet / Lærerutdanningen
 • Medisin / Psykologi / Ernæring
 • Geologi / Geografi
 • Bioingeniør / Radiografi
 • Veterinær
 • Farmasi / Apotektekniker
 • Odontologi (tannlege) / Tannteknikk
 • Ergoterapi / Fysioterapi / Ortopedi