Foreldremøte vg1

Elever jobber

Alle foresatte i vg1 ønskes velkommen til foreldremøte den onsdag 6.11 kl. 18.00 - 19.30

Agenda

  • Kl.18.00. Møte kontaktlærer i klasserommene
  • Kl.18.30. Du får snakke med faglærere om hvordan det går i fagene , i amfiet
  • Du velger selv hvilke faglærere du vil snakke med
  • Rådgivere er tilgjengelig om du har behov for en samtale
  • Foresatte til elever som har forsert løp (10.klasse) i engelsk og matematikk kan også få snakke med faglærere

Vel møtt!