Hovedseksjon

Foreldremøte for Vg1 utsatt til tirsdag 25.januar

Elever jobber

Ny dato: 25. januar. Vi arbeider med å få til en digital løsning for dette foreldremøte. Mer informasjon kommer!

Har du/dere spørsmål, ta kontakt med skolen.