Foreldremøte for Vg1 utsatt til tirsdag 11.januar

Elever jobber

Ny dato: 11. januar kl.17.00

Har du/dere spørsmål, ta kontakt med skolen.