Hovedseksjon

Toppidrett basket

I faget basket har vi fokus på ferdighetsutvikling. Utøverne får utvikle og spisse sine basketferdigheter og fokusere på egen utvikling. Vi jobber mye med grunnleggende ferdigheter i driller og småspill. Utøverne skal også utvikle sine grunnleggende ferdigheter i styrke og andre basisferdigferdigheter.