Rektor har ordet

 

 Kjære nye Bjerkeelev

 

Velkommen til oss på Bjerke  og til ditt første år på videregående.

Du kommer til en moderne og spennende skole med 750 elever og 100 ansatte. Klasserommene er store og luftige og spesialrommene er mange,- fra  nytt kjemi-, biologi- og fysikkrom til fotostudio, lydrom, dansesaler, spinningsal og styrkerom.  Helt sentralt ligger læringssenteret med støttefunksjoner som du kan benytte deg av. Her holder rådgiverne, helsesøster og psykolog  til. I læringssenteret er det også  bibliotek, vaktmester og IKT- helpdesk samt elevrådets kontor.

Samarbeid, engasjement og nyskapning er våre verdier. Vi som arbeider på Bjerke gjør hver dag vårt beste for at du som elev skal kunne strekke deg å nå dine faglige mål. Vi ser på læring som lagarbeid. Vi vil du skal bli studieforberedt og senere klar for arbeidslivet.  Samtidig ønsker vi at du utvikler deg som menneske. Samarbeid blant annet med bedrifter, Universitet og høyskoler, Akers Avis og idrettsklubber gjør at undervisningen ikke bare skjer i klasserommet. Det er mange måter å lære på.

Det er imidlertid ingen ting som virker så positivt på læring som din egen arbeidsinnsats og motivasjon. Det er spennende å fordype seg i et emne, eller en aktivitet, og som elev investerer du i deg selv ved å bruke tid og krefter på skolearbeidet. Vær også med å utvikle skolesamfunnet positivt, for eksempel gjennom engasjement i elevrådsarbeid. Elevrådet har blant annet sin egen humanitæraksjon i samarbeid med Right to Play og deler ut Bjerke bryr seg prisen hvert år til en spesielt inkluderende og omsorgsfull elev. Bli med å forme læringsmiljøet dette skoleåret, og du vil oppleve å få nye venner og nyttig kunnskap om skolen som organisasjon

Jeg ønsker deg som elev lykke til med et inspirerende og lærerikt år. Grip mulighetene, fordyp deg i skolearbeidet og involver deg i medelevene dine. Vi skal gjøre vårt beste for å støtte og veilede deg på veien.

 Følg Bjerke videregående skole på https://www.facebook.com/bjerkevgs/

og elevrådet på Instagram (Bjerkebryrseg)

 

 

Vennlig hilsen

Astrid Grytte

Rektor