Rektor har ordet

Velkommen til oss på Bjerke, til ditt første år på videregående.

Du kommer til en moderne og spennende skole med 750 elever og 100 ansatte. Klasserommene er store og luftige og spesialrommene er mange. Helt sentralt ligger læringssenteret med støttefunksjoner som du kan benytte deg av. Her holder rådgiverne, helsesøster og psykolog til. I læringssenteret er det også bibliotek, vaktmester og IKT- helpdesk samt elevrådets kontor.  Nytt i år er at vi har ansatt en miljømester, Anders. Han har utdanning i idrettspsykologi og god erfaring fra arbeid med ungdom. Anders vil styrke laget rundt eleven på Bjerke.

Vår visjon er Bjerke bryr seg! Elevrådet deler hvert år ut en pris til en elev som er spesielt inkluderende, hjelpsom og hyggelig mot sine medelever. Det er elevene selv som stemmer fram vinneren. På Bjerke bryr elevene seg om hverandre, om lærerne sine og om alle andre som jobber her. De bryr seg også om seg selv. Det handler om selvrespekt.

Vi som arbeider på Bjerke gjør hver dag vårt beste for at du som elev skal kunne strekke deg å nå dine faglige mål. Vi ser på læring som lagarbeid. Vi vil du skal bli studieforberedt og senere klar for arbeidslivet.  Samtidig ønsker vi at du utvikler deg som menneske. Samarbeid blant annet med bedrifter, Universitet og høyskoler, Vitensenteret og Sporveien gjør at undervisningen ikke bare skjer i klasserommet. Det er mange måter å lære på.

Det er imidlertid ingen ting som virker så positivt på læring som din egen arbeidsinnsats og motivasjon. Det er spennende å fordype seg i et emne, eller en aktivitet, og som elev investerer du i deg selv ved å bruke tid og krefter på skolearbeidet. Vær også med å utvikle skolesamfunnet positivt, for eksempel gjennom engasjement i elevrådsarbeid, Bjerkes unike danserevy eller humanitærprosjektet i samarbeid med Right to Play. Bli med å forme læringsmiljøet dette skoleåret, og du vil oppleve å få nye venner og nyttig kunnskap om skolen som organisasjon

Jeg ønsker deg som elev lykke til med et inspirerende og lærerikt år. Grip mulighetene, fordyp deg i skolearbeidet og involver deg i medelevene dine. Vi skal gjøre vårt beste for å støtte og veilede deg på veien.

Følg Bjerke videregående skole på Facebook

og på Instagram.

Elevrådet har egen instagram (Bjerkebryrseg)

 

 

Vennlig hilsen

Astrid Grytte                                                                 

Rektor