Ledelse og ansatte

Fungerende rektor:


Synnøve Aas Gulvik
epost: synnove.aas.gulvik@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 920 91 916

Fungerende assisterende rektor:


Mette Olden
Epost: mette.olden@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 416 18 455 

Avdelingsleder for idrettsfag:


Peter Samuelsen
Epost: peter.samuelsen@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 974 29 146

Avdelingsleder for realfag:


Inga Sofie Sårheim
Epost: inga.sofie.sårheim@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 915 26 632

Avdelingsleder for norsk, engelsk og fremmedspråk:

Merete Smedsvik
Epost: merete.smedsvik@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 974 29 108

Avdelingsleder for samfunnsfag og business:

Hanne Olavsrud
Epost: hanne.olavsrud@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 920 47 850

Avdelingsleder for tilrettelagt opplæring:


Ingun Furulund
Epost: ingun.furulund@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 988 40 373

Administrativ leder:


Rolf Erik Rundin
Epost: rolf.erik.rundin@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 948 54 874 

Fagkonsulent:


Mona Hagen
Epost: mona.hagen@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 974 18 022

Førstesekretær:


Nina Molstad
Epost: nina.molstad@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 23 46 85 40 (sentralbord)