Ledelse og ansatte

Rektor:

Astrid Grytte

Astrid Støren Grytte
Epost: astrid.storen.grytte@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 974 29 145

 

  

 

Assisterende rektor:

Synnøve Gulvik

Synnøve Aas Gulvik
epost: synnove.aas.gulvik@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 920 91 916

 Avdelingsleder for idrettsfag:

Peter Samuelsen
Epost: peter.samuelsen@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 974 29 146

Avdelingsleder for realfag:

Inga Sofie Sårheim
Epost: inga.sofie.sårheim@ude.oslo.kommune.no

Avdelingsleder for norsk, engelsk og fremmedspråk:

Merete Smedsvik
Epost: merete.smedsvik@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 974 29 108

Avdelingsleder for samfunnsfag og business:

Hanne Olavsrud
Epost: hanne.olavsrud@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 920 47 850

Avdelingsleder for tilrettelagt opplæring:

Ingun Furulund
Epost: ingun.furulund@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 988 40 373

Studieleder:

Mette Olden
Epost: mette.olden@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 416 18 455 

Administrativ leder:

Rolf Erik Rundin
Epost: rolf.erik.rundin@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 948 54 874 

Fagkonsulent:

Mona Hagen
Epost: mona.hagen@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 974 18 022

Førstesekretær:

Nina Molstad
Epost: nina.molstad@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 23 46 85 40 (sentralbord)