Verdensdagen for psykisk helse 2020

Verdensdagen for psykisk helse
Årets tema er å være oppmerksom, vise interesse og spør mer. Alle har behov for å bli sett. Det gir en følelse av å høre til og være viktig. Tilhørlighet er grunnlegende for god psykisk helse💚
 
Gjennom åpne og vennlige spørsmål, kanskje til og med modige spørsmål, kan vi utvikle en bedre forståelse av hvem vi er som mennesker.Ved å spørre mer, vil flere føle seg inkludert. Og vi kan oppdage om noen trenger hjelp. Vi vil oppfordre alle til å spørre mer dersom du er bekymret for noen. Ikke slutt å bry deg, og ikke gi deg dersom du faktisk er bekymret. Ting blir ikke verre om du spør.