Velkommen til ny assisterende rektor Synnøve Aas Gulvik