Velkommen til åpen dag på særskilt tilrettelagt opplæring (S-gruppa)

wordle

Målgruppen er elever som skal søkes inn til et helhetlig spesialpedagogisk tilbud organisert i mindre grupper fra høsten 2018. Tilbudet passer for elever med psykisk utviklingshemming og ulik grad av lærevansker. Klassen har 12 elevplasser.

Elever og lærere vil presentere skolehverdagen og aktiviteter på en bredest mulig måte. Det vil være god anledning til å stille spørsmål.

Kl. 12. 15 vil det være felles informasjon.

 

Bjerke videregående skole har også en gruppe for multifunksjonshemmede elever med store sammensatte lærevansker - Hverdagslivstrening. Det vil ikke bli arrangert en egen åpen dag i denne gruppa, men interesserte kan ta kontakt med Elisabeth Manshaus 97408372

For mer informasjon om tilbudene, se https://bjerke.vgs.no/ fagtilbud og særskilt tilrettelagt opplæring.