Ny Vg2 eller Vg3 elev på Bjerke?

Skolestart

Fagvalg

Er du elev på Vg2 realfag eller Vg2 SSØ trenger vi å vite hvilke valgfrie programfag du ønsker å følge hos oss. Du trenger tre programfag i tillegg til matamatikk og språk. 

Fyll inn spørreskjema her innen 6. august: 

Ny elev Vg2 Studiespesialisering

 

Er du Vg3 elev må du ha 3 progamfag og to av disse må være fordypningsfag innenfor ditt valgte programområde.

Fyll inn spørre skjema her innen 6. august: 

Ny elev Vg3 studiespesialisering

 

Vi gleder oss til å se deg mandag 17. august! Klokkeslett får du seinere av din kontaktlærer.