Til elever med spørsmål om vitnemål i sommerferien

Illustrasjon vitnemål

Utdanningsetaten, Inntakskontorets lokaler:

Grensesvingen 6, Helsfyr
Telefon: 960 91 800

Uke 28, 29, 30 og 31, 8. juli – 2. august:
Mandag – onsdag: 12:00 – 15:00
Torsdag: 12:00 – 16:00
Fredag: 12:00 – 15:00

Henvendelser før uke 28 og etter uke 31 gjøres på egen skole.