Idrettsjenter holdt innlegg om Den Rosa Sko for Bymiljøetaten

Den Rosa Sko på rådhuset

Idrettsavdelingen i Bymiljøetaten holdt et innspillsmøte om barrierer for deltakelse i idretten hos barn og unge i Oslo. Den Rosa Sko satser nettopp på å øke interessen for idrett hos jenter på 4. trinn i Groruddalen. Bjerkes idrettsjenter ble derfor invitert til å holde et innlegg om deres erfaringer med Rosa Sko-prosjektet, og hvilke utfordringer de tror barn og unge møter når de ønsker å delta i idrettsaktiviteter. 

Se bildene fra møtet under, og les mer om Den Rosa Sko på våre sider. 


Innspillsmøte om barrierrer for deltakelse i idretten.

Stolte VG3-jenter holder sitt innlegg.