Rosa sko: Jenter trener jenter

rosasko

I over et år har jenteelevene på idrettslinja på Bjerke videregående skole, i nært samarbeid med NFF, jobbet med prosjektet Rosa Sko. Prosjektet har som hensikt å vekke interesse og nysgjerrighet for fotball blant jentene generelt og innvandrerjenter spesielt.

- Det er jenter som trener jenter. Målet er å få utdannet flere jentetrenere og samtidig få flere unge jenter til å være i aktivitet og drive med idrett. I vårt området er det mange minoritetselever og få av dem driver med aktiv idrett. De vil vi gjerne ha med oss i idretten, sier tidligere landslagssjef og nå ansvarlig lærer ved Bjerke videregående skole, Eli Landsem.

- 13 skoler i Groruddalen er med i prosjektet og vi har hatt gymtimer på hver skole seks ganger.

Før påske var alle 4. klassingene samlet på Linderud der de blant annet spilte 3x3-fotball og tok ferdighetsmerke før dagen ble avsluttet med grilling.

- Her er det over 400 jenter som er i aktivitet gjennom fotball og lek, forteller Landsem.

 

Fagansvarlig grasrottreneren i NFF Monica Knudsen var på plass da alle Rosa Sko-deltakerne var samlet på Linderud.

- Det er et fantastisk prosjekt. Grasrottreneren er et satsingsområde for oss. Vi ønsker at flere jenter skal utdanne seg til trenere og sånn sett er dette prosjektet helt gull, forteller hun.

- NFF jobber også med et generelt kurs for videregående skole der vi ønsker at idrettselevene i hele Norge skal ta grasrot-utdanning. Vi kan lære mye av det som har blitt gjort her på Bjerke. Det er et godt forarbeid for det vi ønsker å få på plass litt frem i tid.

Per Ravn Omdal er UEFA Grassroots-ambassadør og har fulgt Rosa Sko-prosjektet lenge.

- Jeg synes dette er fantastisk, både det som skjer her i dag og den jobben som har blitt gjort på skolene i løpet av det siste året. Vi hadde besøk ev Eli Landsem og elevene fra Bjerke videregående skole da Armenia, Estland, Makedonia, Litauen og Romania var i Norge i forbindelse med UEFA Study Group i mars og representantene for de andre landene ble veldig imponert, sier han.

 

Les mer om Rosasko her