Right to Play

right to play


Right To Play er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å bedre barns skolehverdag i utviklingsland. De gjør dette ved å fokusere på to ting: Lærerne og skolemiljøet. Ved å fokusere på lærerne, sørger de for en variert og god undervisning som gjør at barna lærer mer. Ved å fokusere på skolemiljøet, både det fysiske og sosiale, sørger de for at barna trives og har det bedre på skolen.

Bjerke vgs synes Right to Play gjør en viktig jobb, og elevene vår ønsker å hjelpe. For tredje året på rad arrangerer elevrådet innsamlingsaksjon ved å gå rundt med bøsser eller gi lønnen for en arbeidsdag. Vi skal vise at vår visjon "Bjerke bryr seg" er noe vi tar på alvor. Pengene i år går til barn i Libanon.

Right to Play sier dette om sin innsats i Libanon:
"Vi jobber for a skape sunne og trygge omgivelser for barn og unge. Gjennom ukentlige lek og idrettsprogrammer samarbeider vi med lokale organisasjoner for å styrke utviklingen av barn og unge. Libanon er hjem til flykninger fra flere naboland, noe som er en ekstrabelastning på de mest utsatte lokalsamfunnene. Lek og idrettsaktiviteter er derfor en god arena for barn og unge til å møtes og bygge relasjoner under trygge omstendigheter.

Lærere og foreldre til barn og unge som er en del av programmene våre, rapporterer at det er lite konflikt mellom de barn og unge som ukentlig tar del i programmene."