Nyttårshilsen fra rektor

vinterskole

Vi skriver 2018, og ved inngangen til et nytt år kan det være fint å løfte blikket, og kanskje tenke litt overordnet.

Psykologiprofessor Adam Grant har forsket på hva de som virkelig har suksess gjør, og dette gjelder alle sider av livet.  Vi ønsker alle å lykkes med noe, det vi selv mener er viktig. Vi vet at hardt arbeid, talent og litt flaks spiller en viktig rolle, men Adam Grant viser i tillegg at røttene til varig suksess er å sørge for at de rundt deg lykkes. Det handler ikke om å være en selvoppofrende giver, og det handler heller ikke om å skaffe seg suksess på bekostning av andre. Nei det dreier seg om å bidra til at andre lykkes uten å forvente å få noe igjen, og samtidig ha store ambisjoner på egne vegne. Han sier at den beste måten å klatre til topps på alle måter er å ta andre med seg på veien.  

Jeg mener Adam Grant har mye rett, jeg tror det er slik vi må forholde oss framover og jeg mener det er en klok tankerekke som vi på Bjerke allerede tar inn over oss, både som elever og ansatte.

Bjerkes visjon er Bjerke bryr seg. Det vil si at vi skal bry oss om hverandre, vi skal bry oss om skolen, de fysiske omgivelsene, og ikke minst skal vi bry oss om oss selv. Det handler om selvrespekt.

Engasjement, nyskaping og samarbeid er våre verdier.

Engasjementet er med på å skape en levende kultur på skolen. Engasjement merkes i det daglige enten det dreier seg om faglig nysgjerrige elever, lærere som gjør alt for at elevene skal lykkes eller omsorgsfulle rådgivere, for å nevne noen eksempler. Dessuten er engasjement smittsomt.

 

Nyskaping handler for oss på Bjerke om utvikling, men også å tørre å gjøre noe nytt, noe uprøvd, noe viikke har garanti for at vi lykkes med.

Sentralt i denne måten å jobbe på står innovasjon og entreprenørskap. Høsten 2018 starter vi opp Osloskolens første treårige Businesslinje, og høsten 2019 kommer den treårige realfagslinjen Future science.

Bjerke satte seg også på skolerevykartet da vi for to år siden lanserte den første og eneste danserevyen. Sørg for å få med deg årets danserevy, Norge i rødt, hvitt og oss, som går 6 – 10 mars.

 

Samarbeid og deling gjør det morsomt å lære. Dessuten bringer det oss lenger. Det er i interaksjon med andre elevene finner sin identitet, og det er gjennom samarbeid og samhandling vi kan klare å løse de komplekse utfordringene vi møter.

Jeg vil takke elevene på Bjerke som gjør at vi som jobber her er privilegerte, lærerne og andre som har sitt daglig virke på skolen fordi de gjør en strålende jobb og har med seg hjertene i arbeidet, samt alle engasjerte foreldre og foresatte som involverer seg i skolen..

Helt til slutt,- spesielt takk  til våre eksterne samarbeidspartnere. UiO, BI, Ungt entreprenørskap Oslo, Bjerke bydel og idrettsklubbene er blant de som bidrar til at vi kan koble elevene på livet utenfor skolen, og vi får stadig flere. Særlig glade er vi for interessen ulike aktører i Groruddalen viser.

Med dette vil jeg ønske alle Bjerkes venner et riktig godt nytt år!

Astrid Grytte

 

rektor