Miljømesterteam på Bjerke

miljømesterteam

 

Fadderne- teamet er en viktig brikke for at alle elever skal oppleve et trygt og inkluderende skolemiljø. Supre rollemodeller som har engasjement og relasjonelle ferdigheter som blir viktige for oss. Vi fikk høre om hvordan de syntes det var å starte på Bjerke første skoledag og de har mange ideer om hvordan skape engasjement og trivsel.
Vi startet med at fadderne ble kjent med hverandre på tvers av utdanningsprogram og trinn. Miljømester, helsesøster, rådgiver og ledelse gleder seg til å samarbeide med denne fine gjengen!