Kan du tenke deg å bli leder? Da bør du delta på "Ledersporet"!

ledersporet

Mål for gjennomføringen av "ledersporet"

• Elevene får relevant lederkompetanse
• Motivere elever som ønsker å ta på seg ansvar
• Være et ledernettverk for elevene
• Øke elevengasjementet på Bjerke

 

Gjennomføring våren 2018
• 2 kursøkter på Bjerke i mai
• 1 kursdag på BI i juni


Hvem kan delta?


• Utvalgte elever fra Vg1 og Vg2
• Elevrådet
• Revy
• Right to Play
• Rosa sko
• Faddere/ledelse av fadderordningen
• Andre elever som ønsker lederutvikling
• For å få delta må elevene ha en samtale med ledelsen for å finne ut om dette kan passe

 

Innhold i kurset


• Leder som rollemodell.
• Hva vil det si å ta på seg ansvar
• Motivasjon, muligheter til å påvirke
• Kommunikasjon, retorikk, lederstiler
• Møteinnkalling, referat, deling av info, kommunikasjon med mail o.l.
• Møteledelse
• Å jobbe i team, å lede et team
• Hva gjør leder når oppgaver ikke blir gjort

  • Den vanskelige samtalen
  • Konflikter


Metodikk i kurset


• Foredrag av interne og eksterne ledere
• Diskusjoner
• Øvelse


6.juni får deltakerne en kursdag på BI sammen med elever fra Kongshavn

Er du interessert eller har du spørsmål så send en mail til synnove.aas.gulvik@ude.oslo.kommune.no eller bare stikk innom kontoret og snakk med oss i ledelsen