Informasjon til elever og foresatte

Bjerke
Skolen er stengt foreløpig til 13.april, og hele samfunnet er i en krevende tid. Vi har tatt i bruk nye metoder for å opprettholde undervisningen. Det har vært noen utfordringer med det tekniske, men vi setter pris på at alle gjør så godt de kan.
 
Skriftlig eksamen er avlyst. Elevene skal likevel kunne få vitnemål, og standpunktkarakterer vil telle. Det jobbes for løsninger for privatister, og muntlig eksamen vurderes. Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/alle-eksamener-for-10.-trinn-og-alle-skriftlige-eksamener-for-videregaende-skole-er-avlyst/id2694883/ 

 

Her kommer annen informasjon til elevene om hvordan den digitale skolen på Bjerke blir fremover:

  • Det er viktig at du som elev sier ifra til din lærer, rådgiver eller en av oss i ledelsen hvis du lurer på noe eller hvis du synes noe er vanskelig. Vi ønsker å hjelpe deg.
  • Skolen skal holde stengt til minst 13.april
  • Du må være tilgjengelig i hele skoletiden, på pc og telefon Det betyr at vi forventer at du må følge timeplanen.
  • Lærerne er tilgjengelige mellom kl. 08-16. Hvis du sender spørsmål etter dette så kan du ikke forvente å få svar før neste skoledag
  • Undervisningen og kommunikasjon med dere skal foregå på Teams, men noe må fortsatt gå igjennom its learning. Dine lærere skal forklare hvordan dere jobber i faget.
  • Lærerne skal unngå andre kommunikasjonskanaler. Vi forstår at det kan bli uklart. Ledelsen må likevel kunne gi dere beskjeder på mail/skole-SMS
  • Standpunkt vil telle på vitnemålet. Dere må sørge for at dere har vurderingsgrunnlag slik at dere får standpunktkarakterer. 
  • Det skal ikke være større arbeidspress enn ellers, og noen av dere har meldt inn at det er mange innleveringsoppgaver. Dette har vi ansatte snakket om. Det skal komme tydeligere frem hva som er vurderinger med karakter og hva som ikke er det.
  • Sosiale aktiviteter Fredag gjennomførte Tor og Magishan en fredags-kahoot, og flere av dere deltok. Det vil komme flere aktiviteter så følg med. Rektor vil også ha møte med elevrådet for å få innspill.

  • Har elevene tekniske problemer så kan du sende e-post til IKT for å få råd: anh2102@osloskolen.no

Trenger du noen å snakke med?

Du kan kontakte våre rådgivere og skolehelsetjeneste/helsesykepleier(Se hjemmesiden under elever og foresatte)

Gratis leksehjelp fra nettverket vårt

I denne krisen så er det mange som tilbyr å hjelpe barn og unge. Gjennom vår samarbeidspartner Kainaat Kaiser så får Bjerke sine elever tilgang til gratis leksehjelp av unge mentorer. Gå inn på facebook: "Digital leksehjelp - helt gratis"   https://www.facebook.com/groups/1580234915433557/

Skal du søke høyere utdanning?

Alle Bjerkeelever som trenger å få veiledning av rådgiverne kan ta kontakt med oss. Bestill gjerne tid på sms, via meldingsportalen eller e-post så tar vi kontakt med dere for veiledning på telefon eller nett. Kontaktinformasjon finner du her

https://bjerke.vgs.no/for-elever/helse-og-velferd/radgivertjenesten/

Dette er en situasjon vi aldri har vært i før. Men vi skal jobbe sammen for å få til best mulig løsninger.

Ta vare på hverandre.
Hilsen

Synnøve Aas Gulvik

rektor