Informasjon om Visma InSchool

Visma InSchool

I Visma vil man få oversikt:

  • over den dynamiske timeplanen (den kan se ulik ut i ulike uker)
  • over fraværet sitt
  • over orden- og adferdsanmerkninger
  • over varsler på nedsatt i orden eller adferd, manglende vurderingsgrunnlag eller fraværsprosent 
  • over halvårs- og standpunktkarakterer

Visma InSchool har også en egen app, som man kan laste ned. 

Hver skole har sin unike innloggingslenke. Her er innloggingslenken for Bjerke videregående: https://bjerke-vgs.inschool.visma.no/Login.jsp#/ 

Elever bruker feide-innlogging, mens foresatte bruker id-porten.