Hovedseksjon

Hvordan er det å være ung i Oslo?

Ung i Oslo

Fra uke 3 vil forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet gjennomføre spørreundersøkelsen Ung i Oslo 2023. Det er Oslo kommune som har bestilt undersøkelsen. Undersøkelsen foregår på skolen med en voksen til stede i klasserommet.

Hva handler spørsmålene om?

Spørsmålene handler om barn og unges hverdagsliv. Elevene får blant annet spørsmål om vennskap, familie, skole, nærmiljø, fritidsaktiviteter, mediebruk, mobbing, helse og trivsel. Barneskoleelever får et kortere spørreskjema tilpasset elevenes alder.

Frivillig å delta

Det er frivillig for elevene å delta og de svarer på det de ønsker å svare på. Alle svarene blir behandlet fortrolig av forskerne ved OsloMet. For elever fra 5. trinn til 10. trinn er undersøkelsen anonym.

På videregående er det flere bakgrunnsspørsmål, men det spørres verken om navn, personnummer eller andre direkte identifiserbare spørsmål.

Foresatte som ikke ønsker at barnet deres (under 18 år) skal delta på undersøkelsen, må gi beskjed til elevens kontaktlærer innen 16. januar 2023. Foresatte som ønsker at barnet skal delta, trenger ikke gjøre noe.

Hva brukes resultatene til?

Resultatene gir de som jobber i kommunen og i bydelene kunnskap som kan gjøre byen enda bedre å vokse opp i. Dette blir brukt i utviklingen av tiltak og oppvekstpolitikk, og til forskning på barn og unge.

Undersøkelsen er en god mulighet for elever i alderen 10-19 år til å fortelle blant andre politikere og forskere om hvordan det er å vokse opp i byen. Undersøkelsen vil gi mer kunnskap om hvordan det er å vokse opp i Oslo – etter å ha levd med en pandemi i nærmere to år.

Les mer om undersøkelsen på OsloMet sine nettsider.

Her får du informasjonen om undersøkelsen på andre språk. 

Se tall for hvordan det er å vokse opp i ulike deler av Norge.