Velkommen til Elisabeth

elisabeth

Fersk avdelingsleder Elisabeth på tilrettelagt kan mer enn du tror? Les intervjuet med henne:

1.       Hvorfor ønsket du å søke jobben som avdelingsleder på Bjerke? Jeg har arbeidet med elever med spesielle behov i flere år. I de siste 7 årene har jeg jobbet som lærer i mottaksklasse, som var veldig fint,  men jeg savnet min tidligere jobb som spesialpedagog.   Jeg er utdannet vernepleier og jeg har erfaring med barn og voksne med språk og talevansker. Jeg har tidligere arbeidet mye med observasjon, kartlegging og tilrettelegging for elever med spesielle behov .  Jeg har videreutdanning i pedagogisk veiledning, migrasjonspedagogikk og flerkulturell forståelse 1 og 2. og PPU. Utdanningen i flerkulturell forståelse er svært nyttig i arbeidet med barn og familier fra ulike verdensdeler, og jeg har skrevet en prosjektoppgave om syn på funksjonshemmede barn i ulike kulturer. 

2.       Du skal være avdelingsleder på to tilrettelagte avdelinger, arbeidslivstrening og hverdagslivstrening. Hvordan tenker du å skape et "vi" for de som jobber på de to avdelingene? En vi-følelse kommer ikke av seg selv. Den må både skapes og jobbes med kontinuerlig. Alle må oppleve at de er en del av et felleskap og at de er stolte av arbeidet sitt. Det er viktig å tenke at det er vårt ansvar, ikke mitt og ditt ansvar. Spesialavdelingene er også en del av Bjerke skole, og det er viktig å ha "vi" følelsen med tanke på hele skolen. Det er viktig at elevene også opplever en «vi» følelse og at de deltar i fellessamlinger på Bjerke.

3.       Hva inspirerer deg mest med jobben? Dette er en variert jobb hvor man har muligheten til å være kreativ, jobbe målrettet og til å finne nye løsninger.   Det er også en meningsfylt jobb hvor man kan være med å bidra til en god og utviklende  skolehverdag.  Jeg liker jobben og synes at det er gøy . Jeg er glad for at jeg også skal undervise 2 dager i uken.

4.       Hva vil ditt bidrag som leder være? Jeg ønsker å avklare forventninger man har til hverandre og at man kan gi hverandre tilbakemeldinger, støtte og ros. Jeg håper på en åpen kommunikasjon.Jeg er opptatt av å skape et positivt, trygt og lystbetont skolemiljø sammen med lærere og assistenter slik at elevene kommer til skolen med glede og lyst til å lære.  Jeg ønsker også å oppnå et godt samarbeid med foreldre. God kontakt kan også skapes gjennom et godt måltid, f. eks ved en sammenkomst med mat fra ulike kulturer.

5.       Hva er det aller første du vil gjøre når du møter lærerne og assistentene? Når jeg kommer inn som ny leder så er det viktig å bli kjent. Jeg må bli kjent med ansatte, elever og foreldre. Jeg har allerede hørt om all den gode jobben som har blitt gjort i årenes løp, og gleder meg til å starte.

6.       Kan du si noe overordnet om det viktigste du ønsker å oppnå i ditt arbeid med å lede to avdelinger med elever med spesielle behov? Jeg håper at mine medarbeidere vil oppleve at de er med på å utvikle avdelingene og at de får brukt sin faglige og personlige kompetanse. Jeg håper at elevene opplever livskvalitet og at de får en god ungdomstid på Bjerke vgs. Elever med spesielle behov har få eller ingen venner og ofte et lite sosialt nettverk, og det er derfor desto viktigere at elevene føler glede ved å lære og å være sosial på skolen. Kanskje enkelte av elevene kan få en venn som har lyst til å tegne, lage mat eller lese sammen med dem? Være med på tur?

7.        Hvis du skulle si noe om deg selv som ikke har med jobb å gjøre, hva ville det vært?   Ja, det er jo ikke så lett, he he Apropos sommerintervju så har jeg mange gode sommerminner fra Flekkefjord og den vakre øya Hidra hvor vi har et sommerhus etter mine besteforeldre. Jeg har også hatt mange fine sommerferier i Asiatiske land. Jeg liker å fotografere og å trene på KRØNSJ! Det gir energi! Og… jeg kan sjonglere..