God start for Oslos første, treårige businesslinje

Team Escape Game

Kobling til virkeligheten

Allerede første skoledag ble elevene møtt i et klasserom som innbød til kreativ tenkning og skaperglede. Klasserommet var dekorert med bilder, planter og fargerikt utstyr for å stimulere flere sanser. Vår gode samarbeidspartner Ungt Entreprenørskap dukket opp første dag og kjørte et spennende opplegg hvor elevene fikk reflektere over egne styrker individuelt og som teamplayer.

Fikk du med deg artikkelen i Akers avis? Les den her!

I tillegg har elevene på businesslinja fått oppleve jobbskygge, hvor de har fulgt en leder og vært utplassert i en lokal bedrift, de har hatt besøk av Facebook og DnB, vært på ekskursjon til Norges bank og hatt smakebit av markedsføringsledelse på BI, de har møtt gründeren bak Escape games og selv fått spille det spennende spillet – for å nevne noe!

– Det er bra at vi kan få erfaringer så tidlig. Da får vi en liten tyvstart på arbeidslivet, sier elevene, som alle har hver sine drømmer og tanker om hva de vil bruke businesslinja til senere i livet, som f.eks. å starte en egen bedrift eller utvikle et helt nytt produkt.

Tverrfaglighet

På timeplanen til businesselevene står også tverrfaglighet sentralt.

– Vi har allerede jobbet tverrfaglig med prosjekter i norsk, engelsk og markedsføring og ledelse. Framover skal vi også koble på naturfag og geografi, blant annet når vi skal i gang med et omfattende prosjekt om bærekraftig utvikling, forteller lærerne Vegard Sæle, Kira Krog og Christina Meister.

For elevene vil dette si at de tydeligere opplever hvordan samfunnsfenomener og -utfordringer ikke kun dreier seg om én faglig disiplin, men at løsningene og innfallsvinklene finnes fra flere faglige perspektiver.

Prosjektleder Kainaat Qaiser tror at nettopp denne tverrfagligheten, i kombinasjon med det tette samarbeidet med næringslivet, er helt essensielt. Hun mener at det gir elevene et reelt perspektiv på fagene.

– Hos oss står kreativitet og nytenkning høyt. Vi ønsker at våre elever er godt rustet for studie- og arbeidslivet, og at de tidlig knyttes tett på virkeligheten. Slik håper vi at skolen og det faktiske livet ikke oppleves som to separate virkeligheter, men at elevene tydelig ser og opplever overførbarheten i det de lærer på skolen til det de skal drive med senere i livet, sier hun.

Les mer om Businesslinja her.