Future Science skal bygge droner

Drone

Høsten 2018 starter Bjerke vgs opp linja Future Science på VG2. Dette passer for deg som ønsker deg programfagene matematikk R1, fysikk 1, kjemi 1 og informasjonsteknologi 1. Det som er spesielt med å velge denne linja er at alle elevene har de same valgfagene. Dette vil gjøre klassefølelsen og klassemiljøet sterkere, og i tillegg til at det blir enklere for lærerne å påpeke sammenhengene på tvers av fagene.

Lærerne på Future Science samarbeider tett med hverandre og næringslivet for å kunne koble skolen på virkelighetene, slik at du som elev opplever relevans for det du lærer. Vi streber etter å kunne vise hvorfor du har bruk for det du lærer i timene, og hvordan kunnskapen og ferdighetene blir viktig i livet etter videregående. Ikke bare vil dette gjøre læring mer spennende, men forskning viser også at karakterene blir bedre når en studerer på denne måten.

På denne linja vil elevene trene på ferdigheter som kreativitet, kritisk tenking og problemløsning. Som alt vi gjør på Bjerke er også Future Science preget av verdiene engasjement, nyskapning og samarbeid.  Vi ønsker å gi elevene et nytt perspektiv, slik at man tydeligere ser koblingen mellom fag, ferdigheter og virkelighetens fremtidige utfordringer. Dette markerer vi med at elevene får bygge egen drone første skoleuke!

Ta kontakt med avdelingsleder Inga Sofie Sårheim  dersom du kunne tenke deg å begynne på denne linja.

Velkommen til fremtidens realfagsundervisning!

 

Kilde for bildet: (Photo by JESHOOTS.com from Pexels)