Hovedseksjon

Elevundersøkelsen

Elever i gang

Elevundersøkelsen gjennomføres i perioden 8. november til 16. desember i skoletiden.

Formålet med undersøkelsen er å gi elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undesøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeieren og de statlige utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

Det er frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen. Elevene kan hoppe over spørsmål de ikk ønsker å svare på.

 

Se utfyllende informasjon om undersøkelsen fra Utanningsdirektoratet her