Bjerke-elever har deltatt på lederkurs i Bangkok!

Bjerkeelever etter fullført lederkurs i Bankok

Nesten tretti elever søkte om plass, men de fem elevene Anita (1idc), Tamara (2stc), Solveig og Hugo (2ida) og Duniya (3std) kom seg igjennom nåløyet for å få delta på lederkurset «Asean youth sport for development, peace and leadership» i Bangkok i regi av Right To Play, 17. – 22.11.2019. Kurset var et samarbeid mellom ASEAN, Den norske ambassaden i Jakarta og Right to play. Deltakerne var omtrent femti unge fra hele ASEAN-regionen, i tillegg til våre fem elever og fem elever fra Lørenskog videregående skole. Med på kurset deltok også den norske ambassadesekretæren i Jakarta, Birgitte Sylthe, samt en representat fra UNESCO.

Variert program med fokus på kunnskap og erfaring

Fokuset for kurset var å lære deltakerne hvordan disse kan jobbe for å styrke den fysiske og psykiske helsen til befolkningen i sitt lokalsamfunn, bidra til utdanning og dermed også bidra til å forebygge kriminalitet. Deltakerne fikk høre om prosjekter som jobber med nettopp dette, i Kambodsja, Indonesia og Vietnam. Gjennom foredrag om prinsipper for læring og aktivitetsledelse fikk deltakerne kunnskap om hvordan de kan organisere aktiviteter for barn og unge på en best mulig måte. Her valgte de å fokusere på ett av de tre fokusområdene livsmestring, akademiske ferdigheter og sosiale utfordringer. I tillegg til dette hadde elevene en idrettsdag hvor de lærte tekniske ferdigheter i ulike idretter. Her fikk de veiledning av blant annet de britiske idrettsutøverne Lina og Laviai Nielsen. Gjennom hele kurset fikk de også kjennskap til ulike øvelser og leker for å trene på kommunikasjon og dialog. Videre fikk de praktisk trening ved at de i grupper skulle planlegge og gjennomføre et aktivitetsopplegg for unge på et rehabiliteringssenter. Dette var unge som levde på kant med loven og som skulle være på senteret for å gå på skole og lære å holde seg unna kriminalitet. Sentrene hadde jevnlig besøk av Right to play og satte stor på pris på hvordan besøkene var et avbrekk i hverdagen. Gjennom et variert program fikk deltakerne på kurset kunnskap og erfaring om lederskap.

Kommunikasjon og samarbeid

I tillegg til praktiske ferdigheter og kunnskap om lederskap fikk også elevene trening i hvordan man kan øve sosiale ferdigheter, som kommunikasjon og samarbeid. Dette startet allerede ved innsjekk da elevene ble plassert på rom med en fremmed fra et annet land. I alle aktiviteter måtte de være delaktige og engasjerte, og elevene ble delt inn i stadig nye grupper fra øvelse til øvelse. Dermed ble alle deltakerne utfordret til å snakke med noen de ikke kjente fra før, med det resultat at alle til slutt kjente alle. I løpet av øvelsene skulle deltakerne dele tanker og erfaringer og det var et stort fokus på å dele med gruppa. Å ta mikrofonen og snakke i plenum var noe alle måtte gjøre, og det ble etter hvert en naturlig del av kurset. I tillegg til å diskutere det faglige innholdet i seminaret var det også rom for å dele leker og dans fra hjemlandene sine og de ble blant annet kjent med spillet gori, og danset malaysisk dans. I tillegg til å presse deltakerne ut av komfortsonen bidro alle disse aktivitetene at elevene fikk venner og kontakter fra hele sørøst-Asia. De nye vennskapene ble pleiet på karakokekveld og sightseeing, og tårene rant den siste dagen da det var tid for avskjed.

Planer fremover

Det første elevene må ta fatt i når de nå har kommet hjem er kick-off til Right to play-dagen her på Bjerke. Innsamlingsaksjonen går av stabelen fredag 29. november og onsdag 27.11 skal elevene sparke i gang aksjonen med fortellinger om Right to plays prosjekter i Thailand. I løpet av desember skal gruppa bestemme seg for et prosjekt de vil gjennomføre her i Oslo. De skal skrive en grundig prosjektbeskrivelse, samt et budsjett som sendes til Right to play, og de skal sette i gang med prosjektet over nyttår. Når prosjektet er gjennomført skal gruppa skrive en prosjektrapport og levere regnskap. Kurset er dermed også en øvelse i praktisk prosjektarbeid som de vil ha stor nytte av i fremtiden. Alle de andre deltakerne skal gjøre det samme og elevene våre vil kunne følge alle de ulike prosjektene i tiden fremover. Bærekraft er et nøkkelord for prosjektene og forhåpentligvis kan noe av det som settes i gang etter kurset bli langvarige prosjekter som bidrar til nettopp det som en av deltakerne poengterte, nemlig å gjøre en forskjell i fremtiden.

Fellesbilde av deltakere på lederkurs i Thailand