Hovedseksjon

Avslutning for avgangselever

Forsidebilde

Vi inviterer årets avgangselever og foresatte til høytidelig avslutning for å markere at elevene har fullført videregående opplæring.

Tirsdag 14. juni.

Kl. 17.00: 3IDA, 3IDB, 3IDC og 3STA

Kl. 19.00: 3STB, 3STC, 3BUS og 3FUS

Både lærere og ledelse vil delta på feiringen. Det vil blir dans, taler, utdeling av testvitnemål og muligheter for å ta bilder. Det blir enkel servering.

Vi gleder oss til å møte dere på Bjerke videregående skole til en feiring før dere skal stare en ny epoke i livet.

 

Med vennlig hilsen 

Margerethe Hammer, rektor