Velkommen til åpen dag på tilrettelagt avdeling - arbeidslivstrening

Elever og lærere på tur

Det blir informasjonsmøte kl. 12.15 og omvisning på skolen, samt mulighet til å snakke med lærerne.