Utviklingssamtaler

Ti. 24.11.

0:000:00

Alle elever innkalles til utviklingssamtaler av kontaktlærer. Foresatte blir også invitert til elever i vg1 og vg2. Samtalene vil i stor grad foregå digitalt på Teams, men annen form kan også avtales.

Denne dagen vil det ikke foregå annen undervisning.