Første skoledag

Ma. 17.8.

 

Vg2 og vg3 møter kontaktlærere kl.0900

- Nye elever møter kl.0830

Vg1 møter kl.1200 i amfiet