Foreldremøte VG2 og VG3

Program for dagen

  • Foresatte til elever på idrettslinja møter kontaktlærere i klasserommet 18:00.
  • Foresatte til elever på studiespesialisering møter til generell informasjon i amfiet kl. 18:00.
  • Anledning til å møte faglærerne i amfiet og læringssenteret etter informasjonsøkten.
  • Foresatte til elever over 18 må ha med samtykkeskjema for at læreren skal kunne si noe mer enn generelt om faget og vurdering i faget.

Vel møtt!