Åpen dag

PROGRAM ÅPEN DAGBJERKE VGS

31.JANUAR KL. 16.00- 19.00

AMFI

C-inngang

INFORMASJONSPUNKT

VELKOMMEN Omvisning starter. Bli med   en guide rundt i bygget.

Danseshow   17.00

En kort smakebit på danserevyen: Norge i Rødt, hvitt og oss.

 

Guider

Rådgivere

 

Bjerke   dansecrew

AU

Store   auditorium

Informasjonsmøte   Kl.17.10

-            om skolen vår og våre utdanningsprogram:

Studiespesialisering   og idrettsfag.

Astrid og   avdelingsledere

 

A-inngang  

 og Læringssenter

BUSINESS-LINJA

Egen   klasse på Vg1

Entreprenørskap m/Elevbedrifter, markedsføring og   samfunnsøkonomi.

Hanne og   Business lærerne.

Noen guider   starter omvisningen.

BIBLIOTEK   OG

Miljømesters   kontor

Vis   gjestene bibliotek og hvor miljømester sitter.

 

Hjørnet

Trenger   du karriereveiledning eller en samtale om yrke og utdanning og fagvalg?

Hjørnet brukes også til gruppesamtaler i kontaktlærers   time m/lærer, rådgiver, helsesøster og psykolog

Rådgiver og   studieleder

Realfagsområdet

(Mellom   A og B bygget)

FUTURE   SCIENCE

Oppstart Vg2 høsten 2018

Informasjon   om IT (Informasjonsteknologi)

Realfag   lærere og elever.

Fysikkrom

Hva   er fysikk? Bli med inn.

Vi løser   matematikkoppgaver.

Bilologirom

Biologiens   verden

Kjemirom

Kjemiundervisning   pågår.

Kom   og smak på iskrem

B-INNGANGEN

IDRETTSFAG.   Kom   og snakk med idrettslærerne. Om toppidrett, breddeidrett og de andre fagene   på idrettsfag.

Lærere i   idrettsfag og kroppsøving.

R160   og B1

 

Spinning,   dansesal og styrkerom

Informasjon   og film.

Håndball   og innebandy

Kom   og ta en titt og få litt veiledning.

 

Lærere i   idrettsfag og kroppsøving.

R240-241

 i B- bygget 2.etg.

KRIMROM   Hvordan   blir tema (kriminalitet) behandlet og jobbet med i flere SSØ fag?

KAHOOT-ROM   test   dine kunnskaper i fag på vgs. nivå.  

Kom og se hvilke fag du kan velge og hils på lærerne   våre.

Lærere i   engelsk, samfunnsfag, rettslære, sosiologi og sosialantropologi, psykologi, medie-   og informasjonskunnskap.

R251   + kjøkken

I B-   bygget

SPRÅK

Fransk,   spansk og Tysk

Lærere i   språkfagene.

AMFI

 

Bordtennis   og Bjerke - Kahoot

MILJØMESTER   og guider.