Tilrettelegging på heldagsprøver og eksamen

Hva kan du søke om?

 • Utvidet tid ved heldagsprøver og skriftlig eksamen: du kan få 1 time ekstra på 5-timers heldagsprøver og eksamener. Ved todelte heldagsprøver og eksamener får du 25 min ekstra på den delen som varer i 2 timer, og 35 min ekstra på den delen som varer i 3 timer.
 • Opplesing av oppgaveteksten på heldagsprøver og skriftlig eksamen
 • Forklaring av begreper på heldagsprøver og skriftlig eksamen
 • Andre former for tilrettelegging kan være mulig ved spesielle behov. Ta i så fall kontakt med rådgiver.

Hvordan søke?

 1. Ta kontakt med rådgiver for å få søknadsskjema
 2. Du må dokumentere behovet. Dokumentasjonen må være skrevet av sakkyndig instans som må dokumentere og anbefale tiltakene du søker om. Sakkyndig instans er for eksempel legen din dersom det gjelder medisinske forhold. Gjelder det lese- og skrivevansker vil det være logoped eller PPT som er rett sakkyndig instans.
 3. Søknadsskjema og dokumentasjon sendes per post til:
  Oslo kommune
  Utdanningsetaten
  Bjerke vgs
  Postboks 6127 Etterstad
  0602 Oslo