Skoletidsplan skoleåret 2016-2017

Solsikker

SKOLETIDSPLAN FOR GRUNNSKOLEN OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OSLO SKOLEÅRET 2016-2017

MÅNED

ANTALL SKOLEDAGER

FERIE OG FRIDAGER

AUGUST

8

Skolestart: mandag 22.08.2016

SEPTEMBER

22

 

OKTOBER

16

Høstferie f.o.m. 03.10.2016 t.o.m.07.10.2016

NOVEMBER

22

 

DESEMBER

15

Juleferie f.o.m. 22.12.2016

JANUAR

21

Juleferie t.o.m. 02.01.2017 Første skoledag 03.01.2017

FEBRUAR

15

Vinterferie f.o.m. 20.02.2017 t.o.m. 24.02.2017

MARS

23

 

APRIL

14

Påskeferie f.o.m. 10.04.2017 t.o.m. 17.04.2017

MAI

19

Fri mandag 1. mai, Gr.lovsdag onsdag 17.mai, Kristi Himmelfartsdag tors. 25. mai

JUNI

15

2. pinsedag 5.06.2017

Siste skoledag: torsdag 21.06.2017

SUM

190 SKOLEDAGER

 

Alle elevenes skoledager er her fastlagt. Skolestart skoleåret 2017/2018 er 21. august 2017.