Samtykkeskjema

Vedlagte skjema må være underskrevet og levert til skolen for at skolen skal kunne gi informasjon om elever over 18år. Samtykke kan når som helst trekkes tilbake.

 

SAMTYKKESKJEMA