Fraværsregler

Fravær i fag

Dersom du overskrider 10% fravær i et fag uten dokumentasjon vil du ikke ha rett til å få karakter i faget. Du må selv følge med på fraværet ditt i portalen og du vil få et varsel fra faglærer dersom du har mye fravær. Godkjent dokumentasjon er legeerklæring, tannlege, psykolog, BUP eller annen sakkyndig uttalelse. Dokumentasjonen skal leveres fortløpende til kontaktlærer. Godkjent dokumentasjon vil ikke telle som en del av prosentfraværet.

Egenmeldingsskjema

Helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte, representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå og kroniske lidelser omfattes ikke av fraværsregelen i fag. I slike tilfeller skal elevene levere egenmeldingsskjema til kontaktlærer.

Fritak for føring av fravær

Du får ikke fri fra ordinær undervisning, men kan ved enkelte tilfeller søke om fritak for føring av fravær. Dette gjelder arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte ved f.eks. rettsaker, representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå, helse og velferdsgrunner (legeerklæring kreves) og religiøs høytid. Fyll ut og lever skjema for søknad om fritak for fraværsføring til kontaktlærer.