IKT-avdelingen

Antonio, Vo, Vathusan

Her hjelper IKT-ansvarlig Vo og de to lærlingene Antonio og Vathusan deg med PC-en din.
IKT-avdelingen er tilgjengelig hver dag kl. 8.00–16.00.

Velkommen!

Åpningstider for IKT-avdelingen

IKT-avdelingen er tilgjengelig hver dag 
kl. 8.00–16.00