Klage på karakterer: klageskjema og frister

Klage på karakter

Ved klage på standpunkt må klageskjema standpunkt fylles ut.
Ved klage på eksamenskarakter må klageskjema eksamen fylles ut. 
Klagefrist for både standpunkt og eksamen er 10 dager fra publiseringsdato/sensur.

Klage på standpunktkarakter

Publisering av standpunkt for VG3 er 28. mai skoleåret 2018/2019.
Klagefrist for standpunkt er 13. juni 2019.

I tillegg til vanlig klagefrist får elevene i VG3 mulighet til en hurtigklagefrist. Bruker de hurtigklagefristen vil eventuell ny karakter stå på vitnemål.
Hurtigklagefrist for standpunkt (VG3) er 4. juni 2019.

Klage på eksamenskarakter

Fellessensur for skriftlig eksamen er 18 og 19. juni 2019.
Elevene kan hente eksamenskarakter torsdag 20. juni 2019 mellom klokken 9-13 og fredag 21. juni 2019 mellom klokken 9-12. Vitnemål kan hentes mandag 24. juni 2019.
Klagefrist for eksamen er 1. juli 2019.

I tillegg til vanlig klagefrist får elevene mulighet til en hurtigklagefrist ved eksamen. Klager de innen oppgitt hurtigklagefrist vil eventuell ny karakter stå på vitnemål før frist for hovedopptak til videre studier er ute.
Hurtigklagefrist for eksamen (VG3) er innen klokken 12.00 den 25. juni 2019.