Klage på karakterer

Elever i klasse 3STA, 3STB, 3STC, 3STD, 3MKA, 3MKB, 3IDA og 3IDB som har bestått og fullført alle fag i Vg1, Vg2 og Vg3 skal ha vitnemål. Elever som har karakteren 1 eller mangler karakter i et eller flere fag, skal ha kompetansebevis.

 

Alle vil kunne se standpunktkarakterenesine på fronter fra tirsdag 9. juni. Det er viktig at dere sjekker disse karakterene på grunn av oppsatte klagefrister. Standpunktkarakterene vil bli utdelt i papirform på skoleavslutningen 18. juni. Merk dere at dette er etter hurtigklagefristen. Det er derfor viktig at dere sjekker karakterene på fronter 9.juni.

 

Hurtigklage på standpunktkarakterer

Elever som leverer en skriftlig klage på standpunkt innen fredag 12.juni kl.11.00, kan få behandlet denne innenfor fristen for opptak til høyere utdanning. Blir karakteren endret, vil skolen utstede et nytt vitnemål.
Det forbedrede vitnemålet må sendes lærestedene umiddelbart etter at du har mottatt det nye vitnemålet.Nye vitnemål kan hentes 3.juli frem til 12.00. De som ikke hentes, sendes i posten.
Klage på muntlig eksamen bør leveres umiddelbart og senest to dager etter eksamen. De som har muntlig eksamen 17.juni og ønsker å klage på eksamen, bør levere klage umiddelbart.

 

Sensuren i skriftlige fag er torsdag 18. og fredag 19. juni. Det vil være mulig å få vite eksamensresultatene fra mandag 22.juni kl. 10.00. Vi har ikke kapasitet til å ta dette over telefon, så du må møte opp på skolen. Elevene kan også få vite sine eksamensresultater ut fra kandidatnummer på fronter fra kl.14.00. Frist for hurtigklage på eksamensresultater er onsdag 24.juni kl. 15.00. Får du medhold i klagen, vil skolen utstede nytt vitnemål. Det forbedrede vitnemålet må være lærestedene i hende senest 13. juli kl.12.00.

  • Ordinær frist for å klage på standpunktkarakter er mandag 19. juni kl. 16.00.
  • Ordinær frist for å klage på skriftlige eksamenskarakterer er torsdag 02. juli kl.12.00

 

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis kan hentes på kontoret fredag 26. juni fra kl.12.00 – 14.00. Vitnemål /kompetansebevis som ikke er hentet innen kl. 14.00 denne dagen, sendes i posten til den adressen vi har i våre datasystemer. Hvis den skal sendes til annen adresse, må skolens kontor ha beskjed.

 

Vi legger ved 2 kopier av vitnemålet / kompetansebeviset som du kan bruke til fremtidige søknader. Husk at fristen for ettersending av dokumentasjon til Samordnet opptak er 1. juli.

 

Oslo, 12. mai 2015

 

Mette Olden
Studieleder