Eksamenstrekk

Studieforberedende utdanningsprogram Vg1

  • Omlag 20 % av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, praktisk, muntlig eller muntlig- praktisk .
  • Vg2: Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag; skriftlig, praktisk, muntlig eller muntlig-praktisk .
  • Vg3: Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i hovedmålet sitt: norsk hovedmål eller samisk som førstespråk.
  • For alle elever, er eksamen i norsk sidemål et trekkfag. 
  • Elever med fritak for vurdering med karakter i skriftlig norsk sidemål skal trekkes ut i andre fag.
  • I tillegg til obligatorisk eksamen i norsk hovedmål eller samisk som førstespråk, skal elevene trekkes ut til:


Studiespesialiserende utdanningsprogram

I programområde for realfag og i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi skal elevene trekkes ut til skriftlig eksamen i to fag . I tillegg skal elevene trekkes ut til én muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen.

Utdanningsprogram for idrettsfag

Elevene skal trekkes ut til eksamen i tre fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for idrettsfag.

Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Elevene skal trekkes ut til eksamen i tre fag, skriftlig, muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for medier og kommunikasjon.