Muntlig eksamenstrekk

Oversikt over muntlig, muntlig-praktisk eksamen

 

Hvilke elever gjelder dette?

Kunngjøringsdato med oppmøte kl.09

Obligatorisk forberedelsesdag

Eksamensdag

Vg3 MK

31.mai

01.jun

02.jun

Vg2, Vg3

06.jun

07.jun

08.jun

Vg3 MK

Er kjent

6.-7.juni

08.jun

Vg3 MK

Er kjent

7.-8.juni

09.jun

Vg3

12.jun

13.jun

14.jun

Vg2 MK

Er kjent

13.-14juni

15.jun

Vg2 MK

Er kjent

14.-15.juni

16.jun

Vg1, Vg2

16.jun

19.jun

20.jun