Eksamen

Eksamen i VG1

Omlag 20 % av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, praktisk, muntlig eller muntlig- praktisk. Avsluttende fag i VG1 for studiespesialiserende er engelsk, naturfag, geografi, samfunnsfag og matematikk 1P/1T.

Eksamen i VG2

Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag; skriftlig, praktisk, muntlig eller muntlig-praktisk.

Eksamen i VG3

Elever på studiespesialiserende skal opp i 4 eksamener:

  1. Obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål
  2. Skriftlig eksamen i to trekkfag i elevens programområde (Realfag eller SSØ)
  3. Én muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen i elevens programområde (Realfag eller SSØ)

 

Elever på idrettsfag skal opp i 4 eksamener:

  1. Obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål
  2. Elevene skal trekkes ut til eksamen i tre fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for idrettsfag.