Eksamen: trekkdatoer og trekkregler

Trekkdatoer vår 2019

Skriftlig eksamenstrekk

Skriftlig eksamenstrekk publiseres 15. mai 2019 kl. 09.00. Dette gjelder alle skriftlige eksamener i alle trinn. Fellessensur er 18 og 19. juni 2019

Muntlig og muntlig-praktisk eksamenstrekk

  1. VG3: Trekk mandag 27. mai kl.09.00, forberedelsesdag tirsdag 28. mai kl.09.00, eksamen onsdag 29. mai
  2. VG3: Trekk mandag 3. juni kl.09.00, forberedelsesdag tirsdag 4. juni kl.09.00, eksamen onsdag 5. juni
  3. VG2/VG3: Trekk onsdag 12. juni kl.09.00, forberedelsesdag tors. 13. juni kl.09.00, eksamen fredag 14. juni
  4. VG1/VG2: Trekk tirsdag 18. juni kl.09.00, forberedelsesdag ons. 19. juni kl.09.00, eksamen torsdag 20. juni

Trekkregler:

Eksamen i VG1

Omlag 20 % av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, praktisk, muntlig eller muntlig- praktisk. 
Avsluttende fag i VG1 for studiespesialisering er engelsk, naturfag, geografi, samfunnsfag og matematikk.
Avsluttende fag i VG1 for idrettsfag er engelsk, naturfag, matematikk, og toppidrett/breddeidrett.

Eksamen i VG2

Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag; skriftlig, praktisk, muntlig eller muntlig-praktisk.
Avsluttende fag i VG2 for studiespesialisering er fremmedspråk, matematikk, og alle programfag.
Avsluttende fag i VG2 for idrettsfag er fremmedspråk, matematikk, geografi, samfunnsfag, treningslære 1, aktivitetslære 2 og toppidrett/breddeidrett.

Eksamen i VG3

Elever på studiespesialiserende skal opp i 4 eksamener:

  1. Obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål
  2. Skriftlig eksamen i to trekkfag. For alle elever, er eksamen i norsk sidemål et trekkfag. Elever med fritak for vurdering med karakter i skriftlig norsk sidemål skal trekkes ut i andre fag. 
  3. Én muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen.

 

Elever på idrettsfag skal opp i 4 eksamener:

  1. Obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål
  2. Elevene skal trekkes ut til eksamen i tre fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for idrettsfag.