Eksamen i morsmål

Hvordan melder jeg meg opp i morsmål?

Hvis du er elev hos oss, må du oppsøke resepsjonen og fylle ut et søknadsskjema. Hvis du ikke får meldt deg opp hos oss, eller ikke møter til eksamen, må du melde deg opp og betale selv på  privatistweb.no (fristen er normalt 15.september og 1.februar, men det må sjekkes hvert semester).
Du får bare melde deg opp én gang hos oss (gratis) i samme nivå, og du får ikke melde deg opp i et lavere nivå enn du trenger for å få vitnemål. 
Hvis du ikke er elev hos oss, må du melde deg opp på egen skole eller på privatistweb.no.

Når er eksamen?

Dato for skriftlig eksamen får du når du melder deg opp. Datoene ligger alltid tilgjengelig på udir.no i god tid.
Dato og sted for muntlig eksamen får skolen innen 1.november (høst) og 1.april (vår) og du er selv ansvarlig for å innhente informasjonen. Hvis du ikke har hørt noe innen disse datoene, må du selv ta kontakt med eksamensansvarlig.

Hvilke språk kan man ta eksamen i?
Se her hvilke fremmedspråk du kan ta som privatist.

Hvilket nivå må jeg ta for å erstatte fremmedspråk som fellesfag?

Dersom du hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, må du ta minimum nivå I.
Dersom du ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, må du ta minimum nivå II.

Må jeg bestå både skriftlig og muntlig eksamen på samme nivå?

Ja. Du får ikke faget med på vitnemålet om du ikke har både muntlig og skriftlig fra samme nivå. Du kan for eksempel ikke ha skriftlig karakter fra nivå II og muntlig karakter fra nivå III på vitnemålet. Men du kan ta muntlig og skriftlig eksamen i forskjellige terminer.

Hvor mange karakterer kommer på vitnemålet?

To karakterer - den munlig og den skriftlige - blir skrevet på vitnemålet. Selv om du har tatt eksamen på flere nivå, er det bare karakterene fra høyeste nivå som kommer på vitnemålet.

Hvor mange språkpoeng får jeg?

Nivå I gir ingen språkpoeng.
Dersom du hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, gir morsmål nivå II 0,5 språkpoeng, fordi du har tatt et nivå høyere enn kravet.
Dersom du ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, gir morsmål nivå II ingen poeng, fordi du  ta dette nivået.
Nivå III gir alltid 1 språkpoeng.
Du kan ikke få mer enn 1,5 språkpoeng for samme språk. 
Du får ikke språkpoeng for obligatoriske fag.

Eksempel:

  • fremmedspråk på ungdomsskolen + nivå I = nok fremmedspråk for vitnemål men ingen språkpoeng.
  • fremmedspråk på ungdomsskolen + nivå II = nok fremmedspråk for vitnemål + 0,5 språkpoeng.
  • fremmedspråkpå ungdomsskolen + nivå III = nok fremmedspråk for vitnemål + 1,5 språkpoeng.
  • engelsk/norsk fordypning på ungdomsskolen + nivå II = nok fremmedspråk for vitnemål men ingen språkpoeng.
  • engelsk/norsk fordypning på ungdomsskolen + nivå III = nok fremmedspråk for vitnemål + 1 språkpoeng.

Kan jeg melde meg ut av fremmedspråksundervisningen hvis jeg har tenkt å ta eksamen i morsmål?

Ja. For å melde deg ut av fremmedspråksundervisningen må du fylle ut dette skjemaet og levere det til resepsjonen. Hvis du er under 18 år, krever vi underskrift fra foresatte. Du må vente til faget forsvinner fra Skolearena før du slutter i faget.

Hva skjer med fraværet i tysk/fransk/spansk hvis jeg slutter?

Fraværet blir stående i systemet og på vitnemålet.

Morsmål som programfag

Morsmål nivå III kan brukes som fordypningsfag innen programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ).

Ta kontakt med studieleder eller rådgiver hvis du ønsker mer informasjon om morsmål.