Dette bør du vite om eksamen

Elever som jobber med PC

Høsteksamen gjennomføres i perioden fram til jul. Skal du melde deg opp som privatist så gjøres dette på privatistweb.no fra og med 25. august til og med 15. september.

Elever som skal ha NUS-eksamen på vår skole får beskjed av kontoret om dette. Lurer du på noe spør Mona.

Siste skoledag for elevene til våren er 20.juni. Fram til og med denne dagen skal det gjennomføres mest mulig ordinær undervisning på Vg1 og Vg2. Vg3 har fra 17.mai en annerledes timeplan som inneholder forberedelse og gjennomføring av eksamen.

Eksamensperioden starter onsdag 15.mai kl.09. Da kunngjøres alle skriftlige eksamener, og alle elever får vite hvilke skriftlige fag de kommer opp i. Muntlige og muntlig-praktiske eksamener blir kunngjort 48t før de ulike eksamensdagene. Siste mulige eksamensdag på Bjerke er 19.juni. Til alle eksamener er det forberedelsesdager på skolen hvor elevene møter en faglærer.

Trekkregler

I Vg1 trekkes ca 20% av elevene ut til en eksamen. I Vg2 skal alle elever på idrett og studiespesialisering ha en eksamen, den kan være skriftlig eller muntlig/ muntlig-praktisk. I Vg3 så skal alle elevene på idrett og studiespesialisering ha fire eksamener totalt.

Elevene på medie og kommunikasjon skal ha en praktisk eksamen både i Vg2 og Vg3. Elevene i VG2 kan også trekkes ut til en eksamen i tillegg til denne. Elevene i Vg3 medie og kommunikasjon skal kun ha tre eksamener totalt.

Informasjon om eksamen

Elevene vil få informasjon om eksamen på skolen, og vi ønsker å legge til rette for at elevene skal få forberedt seg godt til sine eksamener. I tillegg så finner du mye informasjon på denne siden som du kan sette deg inn i. Det er viktig at du som elev ikke setter seg i en posisjon slik at det medfører mistanke om juks. På generelt grunnlag så anbefaler vi alle elever til å snakke med sine faglærere hvis de har spørsmål om hvordan man best forbereder seg i de enkelte fag.

Vi ønsker alle elever lykke til med eksamen!