Karriereveiledning og annen hjelp

Det er ikke lett å vite hva man skal bli. Rådgiverne bidrar gjerne i prosessen med å legge fremtidsplaner og eventuelt søknad til høyere utdanning.
Vi kommer rundt i klassene og har infomøter i skolens aula. Elevene kan også få individuell veiledning eller veiledning i gruppe. Vi anbefaler at det bestilles time til en samtale.


Alle elevene får tilbud om en studietest www.skoletest.no som følges opp med samtaler i etterkant.


Nyttige nettsteder hvor det finnes informasjon om videregående utdanning, høyere utdanning og spennende yrker:

www.samordnaopptak.no
www.vilbli.no
www.utdanning.no
www.jobbfeber.no

 

Elever skal henvende seg til oss hvis de av helsemessige årsaker har krav på utsatt tid ved eksamen. Eller om de søker fritak for sidemål.

 

Vi kan også bistå med søknader til lånekassen, men her er www.lanekassen.no et nyttig nettsted.

 

Vi samarbeider ellers med kontaktlærer og helsesøster om små og store utfordringer i elevens hverdag.


Viktig


Alle elever må søke seg inn på nytt for hvert skoleår, innen 1.mars.


Vi anbefaler alle elever å arbeide for hardt å skaffe seg førstegangsvitnemål. Det er en egen kvote for de som fullfører videregående skole på normal tid.(Eventuelt med ett omvalg) Se: www.samordnaopptak.no eller kom innom til en prat. Frist for søknad til høyere utdanning er 15.april.

Elevene får ikke fravær når de har vært til samtale, men du må få med en lapp fra oss til faglærer / kontaktlærer. Rådgiverne har taushetsplikt.

 

Vennlig hilsen Alette, Bente, Gunn og Signe

 

Våre rådgivere

Bente Foss, mobil 41 61 78 43

Idrettsfag/Studiespesialisering (1STA,1STB, 2STA, 2STB 3STA og 3STB)

 

Signe Kvale, mobil 41 61 78 52

Studiespesialisering (1STC,1STD,2STC,2STD, 2STE, 3STA og 3STC)

 

Alette Eldøy, mobil 97 40 35 27

Medier og kommunikasjon

 

Gunn M. B. Hill, mobil 41 61 00 74

Grunnskole for 16-19-åringer(1GA og 2GA)

Drawing of a city